Източен бук - Fagus orientalis

8 години 10 месеца ago #811 от valioba

 • Administrator
 • Administrator

 • Мнения: 376
 • Карма: 1
 • Thank you received: 1

 • Пол: Мъж
 • Дата на раждане: 10 Окт 1986
 • 17 рода и около 1000 вида

  Разпространение. Космополитно семейство, с изключение на Нова Зеландия и островите на Тихия океан.
  Обща характеристика. Малки дървета и храсти, многогодишни или едногодишни тревисти растения, лиани и дори сапрофити. Листата обикновено са последователни, прости, без прилистниии, или по-рядко с люсповидни или бодливи прилистниии. Цветовете са неправилни, двуполо-ви, събрани в сьивстия грозд, клас или мстлица. Чашката е образувана от 5 (рядко 4-7) сраснали или свободни листчета. Вътрешните 2 са по-дълги от 3-те външни, които приличат на венчелистчетата. Венчето обикновено е редуцирано до 3 листчета, на върха често ресничесто наделени, сраснали с тичинковите дръжки. Тичинките са 8. Образува се един кръг от стамино-дии. Плодникът е образуван от два сраснали плодолиста, с горен яйчник и по една семепъпка в двете гнезда. Плодът е сплесната гръбокоремно двуг-нездна кутийка.

  Класификация. В зависимост от особеностите на плодовете семейството се подразделя на три триба. Най-богат на видове (около 500) е род Polygala. Най-близко родствено до сем. Polygalaceae е сем. Kromcriaceae, чиито представители имат сложни листа и 5 венчелистчета. Външната прилика в устройството на цветовете със сем. Fabaceae е резултат от паралелна еволюция.
  В нашата флора семейството е представено с над 10 вида от род Polygala (телчарка) — медицински и медоносни растения, които съдържат фенол, глитранен в умерените ширини. Често пъти жилкуването на листата е успоредно както при едносемеделните растения.

  Основният тип сьиветие е прост или сложен сенник, понякога много изменен или редуциран до един цвят (някои видове на род Hydrocotyle). При род Eryngium (ветрогон) цветовете са без дръжки, събрани в гъсти главички, заобиколени от бодливи прицветниии.

  Цветовете се състоят от силно редуцирана чашка, 5 венчелистчста, 5 свободни тичинки, плодник от 2 плодолиста с долен двугнезден яйчник. Голямо разнообразие се наблюдава при стълбчето. в основата на което се намира нектарен диск, различаваш се по форма, размер, цвят и количество на отделяния нектар.

  фуниевидни цветове (род Centaurea). Имат смолисти вещества в шизогенни празнини. Нямат млечен сок или само в малко количество, помсстсно във вместилища. Тук се включват много маслодайни, лечебни, декоративни и ливадни видове;

  Подсем. Cichorioideae (8 триба). Кошничкитс са само с сзичссти цветове. При някои трибове има млечни канали, а при други липсват.

  В биохимично отношение ссм. Astcraccac, както и подклас Asteridac, показва сходство с подклас Rosidae. Много напреднали в еволюционен аспект, представителите на сем. Asteraceae синтезират различни алкалоиди, както и про-тоалкалоиди, производни нз холина и бетаксантините (бетаин и тригоне-лин). Наличието на антоииани във венчето с показател за еволюцията на пигментите. Образуват се и каротиноиди, флавоноиди, инулин.

  Стопанско значение. Семейството включва растения, употребявани за храна от човека, източници за суровини, медицински, маслодайни, декоративни, сукулентни, плевелни и отровни видове.

  От подсем.Asieroidcae важен представител със стопанско значение е Неliantbus annum (слънчоглед), произхождащ от Америка. Семената му съдържат 54 % мазнини. Отглежда се като маслодайно растение.

  Декоративни представители има от род Aster (димитровче) - A alpinum, A. amcllus, както и видовете Bcllisperennis (паричка). Lcuainthcmum vulgare (маргаритка), Calendula officinalis (невен), и др.

  Lcontopodium alpinum (еделвайс) е защитено растение, разпространено по варовити терени във високопланиския пояс на Пирин и Централна Стара планина (Козята стена и Мазалат).

  По-важни лекарствени растения са Chamomilla recutita (лайка), която се използва за дезинфекция и като противовъзпалително средство, Tussilago faifаrа (подбел), Achillea millefolium (бял равнеи), Artemisia absinthium (бял пелин), и др.

  От подсем. Cichorioideae по-важни представители са Cichonum intybus (синя жлъчка), която намира приложение в народната медицина. Корените й след изпичане се използват като заместител на кафето. Taraxacum officinale (глухарче, радика) е разпространено навсякьде у нас. При Lactuca serriola (ком-пасна салата) листата са разположени повече или по-малко в плоскостта на меридиана, отнася се към т. нар. компасни растения. Lactuca saliva (обикновена салата) е едногодишно растение, известно само като култура. Някои от видовете на род Chondrilla (хондрила), както и един вид на род Taraxacum (Т. kok-saglry/), се смятат за перспективни каучуконосни растения.

  System.String[]

  Please Вход or Регистрация to join the conversation.

  Time to create page: 0.258 seconds