Иглолистна Растителност

Клек - Pinus mugo

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

екологияКлек - Pinus mugo. Храст c полегнали върху земята стъбла и изправени върхове на разклоненията. Тс са жилави и при възрастните индивиди достигат дължина до 10 т. Кората е енво-кафява, плочковидно напукана. Младите клонки са голи, отначало светлозеленп, а по-късно кафяви до тъмнокафяви. Иглите са събрани по 2 (рядко и по 3) в брахибластите и са разположени на гъсто но клонките. Те са дълги 3-4 (6) cm. тъмнозелени и твърди. Живеят 7-8 (12) години. Шишарките се появяват единично или по няколко в прешлени. Младите шишарчицн по време на цъфтежа са виолетови, а узрелите - тъмнокафяви до червено-кафяви. Те са яйцевидни, почти конусовидни, правилни, дълги 2—6 cm. Анофизата е изпъкнала, а пънчето се намира в средата на анофизата. То е заобиколено със сиво-черно пръстенче, което се забелязва ясно па слънчевата страна на шишарките. Шишарките узряват през есента па втората година и се разтварят веднага.
Клекът е разпространен в планините от Централна Европа до Балканския полуостров, в Северните и Централните Апенини, като се изкачва до около 2500 m и.в. У нас той е разпространен във високите части на Рила и Пирин, където образува обширни, гъсти и труднопроходими съобщества. По-ограничено се среща в Западна и Средна Стара планина, Западните Родопи и Витоша. Във високите части на планините тон образува чисти насаждения, а в по-ниските части се примесва към изредените насаждения от обикновен смърч, бяла мура и бял бор.
Клекът е светлолюбив вид, но може да понесе слабо засенчване. Това се вижда от участието му в изредените насаждения, където е подлее. Той е индиферентен към почвените условия — може да расте на варовит и и силикатни терени, на торфища, на силно каменисти и скелетни почви. Изисква по-влпжен и по-студен планински климат, поради което на Балканския полуостров разпространението му се ограничава само в по-високите части па планините. Издържа добре на силни те планински ветрове и на големите натрупвания на сняг и лавини. За нашата страна има голямо значение като водоохранен и почвозащитен елемент във високопланинските части. Образува плоска и силно разклонена коренова система, а част от стъблата му, които лежат върху земята, често се вкореияват и дават началото на нови индивида. Клекът е изключително бавнорастяш вил - годишният му прираст на височина е обикновено 5 6, рядко до 10 -1 5 cm.
Като декоративен вид клекът се използва за единични и групови засаждания в скалистите кътове, в тревните площи, при оформяне на пространствата около планинските почивни домове и хижи.

System.String[]

Log in to comment

Пълният отказ от вредните емисии ще струва на ЕС милиарди

Потъналата смърчова гора в Казахстан

Замърсяване на въздуха в цялата страна

Friends

10 съвета за опазването на океана