Иглолистна Растителност

Веймутов бор - Finns strobus

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

екологияВеймутов бор - Finns strobus. Високо дърво с максимални размери - височина до 50 m и дебелина на стъблото 1,5 m. Короната е конусовидна и правилна в млада възраст, а при старите дървета - широко разклонена. Кората в млада възраст е гладка, сиво-зелена до възчсрвеникава, а при старите дървета - надлъжно напукана и тъмнокафява. Младите клонки са голи или слабо окосмени, гънки и зелепикавосиви. Иглите са събрани по 5 в брахибластите и имат дължина около 10 cm. Те са сиво-зеленн, меки и силно разперени около клонките, като се задържат 2 - 3 години. Шишарките са цилиндрични, дълги 10- 15 cm, леко дъговидно извити, засмолени и висящи на дълги до 1,5 cm дръжки. Те са светлочервеникаво-кафяви, съставени от тънки люспи, с плоска апофиза и с тъмно пънче, разположено на върха на анофизата. Семената са дребни (5 6 mm), е добре развито крилце.

Веймутовият бор е разпространен в Източна Северна Америка от Атлантическото крайбрежие до вътрешните континентални части на САЩ и Южна Канада. На север той е равнинен вид, а на юг в Апалачките планини се изкачва до 1000 пт и.в. Toй е силно студоустончив, средно взискателен към почвените условия, но най-добре расте на свежи, леки по механичен състав почви, като не понася варовитите и засолените, средно светлолюбив вид е и може да расте при по-голяма гъстота на насажденията. Не понася замърсяването на въздуха. У пас най-добри условия за отглеждането му има в буковия пояс и на по-влажните месторастения в дъбовия пояс. Веймутовият бор е един от най-бързорастящите иглолистни видове - годишният му прираст по височина може да достигне 1 m и повече. Образува дълбока коренова система и не страда от ветровали и сисговали, но при тежки почви централният корен закърнява и се развива плоска коренова система. Има крехка дървесина и често сграда от снеголоми при мокри снеговалежи.

Веймутовият бор се използва слабо като декоративен вид. Заради бързия растеж, нежната и светлозелена корона той би следвало да намери по-голямо приложение за единични, групови и масивни засаждания в парковете и лесопарковете.

System.String[]

Log in to comment

Пълният отказ от вредните емисии ще струва на ЕС милиарди

Потъналата смърчова гора в Казахстан

Замърсяване на въздуха в цялата страна

Friends

10 съвета за опазването на океана