Иглолистна Растителност

Атласки кедър - Cedrus atlantica

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

екологияАтласки кедър - Cedrus atlantica. Дърво с височина до 40м и широкопирамидална негъста корона, съставена от излизащи под остър ъгъл скелетни клони, чиито разклонения не лежат в една плоскост. Младите клонки са окосмени. Кората в млада възраст е гладка, а после силно се напуква. Листата са синкавозелени, до 25 mm дълги, твърди и четириръбести. Шишарките са дълги 5-7 cm, яйцевидноцлиндрични, светлокафяви. Семенните люспи са окосмени, широки 3,5 cm, със свободен край (незакрит от другите люспи) до 4-6 mm. Разпадането на шишарката започва от върха към основата. Узряват на третата година.

Атлаският кедър е разпространен в планините на Алжир и Източните части на Мароко (Атласките планини и Риф) при надморска височина от 1350 до 2000 т. Расте на различни почви: каменисти, варовити, мергелни, базалтови,  гранитни или песъчливи. Той е сухоустойчив, светлолюбив, невзпскателен към почвените условия и сравнително топлолюбив, но по - студоустойчив в млада възраст от Ливанския кедър. У нас се отглежда на съшите места, където е култивира и ливанският кедър, като показва добър растеж Използва се в парковете и лесопарковете като ливанския кедър. Известни са формите: Glauca - със сивосип-кави листа; Glauca Pendiila - изключително оригинална и красива плачуща форма със сивосинкави листа; Pyramidalis - с къси хоризонтални клони, образуващи тясна и стройна конусовидна корона; Pasligiata - с гъсти, косо насочени към върха клони, образуваши колоновидна корона.

System.String[]

Log in to comment

Пълният отказ от вредните емисии ще струва на ЕС милиарди

Потъналата смърчова гора в Казахстан

Замърсяване на въздуха в цялата страна

Friends

10 съвета за опазването на океана