Гъби

Червена мухоморка (Amanita muscaria)

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Описание

Червена мухоморка (Amanita muscaria)Червената мухоморка (Amanita muscaria) е отровна базидиева гъба от род Мухоморка. Красивото ѝ плодно тяло е добре познато от детски картинки и илюстрации на фолклорниприказки. Плодното тяло при най-младите екземпляри яйцевидно или почти сферично, обвито от бяло общо покривало. Шапката е 6-20 см в диаметър, първоначално полусферична, по-късно раз перена до почти плоска, яркочервена, оранжево червена до червено кафява. Повърхността е гладка, лъскава, слабо лепкава, обикновено с бели брадавичести или люспести остатъци от общото покривало. Ръбът първоначално подвит навътре и сраснал с пънчето посредством ципесто частично покривало, по-късно изправен, равен, целокраен, с добре из разени къси радиални ребра. Месото е меко, крехко, под кожицата жълто оранжево, в средата бяло. Пластинките свободни от пънчето, нагъсто разположени, крехки, бели.Спорите са широко елипсоидни, гладки, 8-14 х 6-8 мк, безцветни. Споровият прашец е бял.

Пънчето 12—25 х 1—2,5 см.първоначално плътно,по-късно с кухини, цилин дрично, белезникаво, в основата луковично задебелено и с брадавичести оста тъци от общото покривало, разположени в концентрични пръстени. В горната част пънчето с бял, ципест, увиснал пръстен остатък от частичното покривало.

Местообитания

Върху почва най-често в игло листни, по-рядко в широколистни гори. През лятото и до края на есента.

System.String[]

Добавете коментар


Защитен код
Обнови

Log in to comment

Пълният отказ от вредните емисии ще струва на ЕС милиарди

Потъналата смърчова гора в Казахстан

Замърсяване на въздуха в цялата страна

Friends

10 съвета за опазването на океана