Закони

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И МЕТОДИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
Log in to comment
Discuss this article in the forums (0 replies).

НАРЕДБА No 31 за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
Log in to comment
Discuss this article in the forums (0 replies).

НАРЕДБА No 17 ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ЧАСТНА ЛЕСОВЪДСКА ПРАКТИКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
Log in to comment
Discuss this article in the forums (0 replies).

Пълният отказ от вредните емисии ще струва на ЕС милиарди

Потъналата смърчова гора в Казахстан

Замърсяване на въздуха в цялата страна

Friends

10 съвета за опазването на океана